فعالیت اصلی شرکت

شرکت مبنای خاورمیانه با هدف سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی و از ابتدای تأسیس شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ، فعالیت خود را آغاز نمود .
با شکل گیری شرکت مذکور و شروع فعالیت آن ،  هدف اصلی که همانا فعالیت در عرصه معدن بجای نفت ایران بود تحقق پیدا کرد . بدین ترتیب با انجام سرمایه گذاری به میزان 30 درصد و در نقش یک سهامدار عمده ،  شرکت مبنای خاورمیانه در اجرای پروژه های شرکت میدکو مشارکت نمود .
از این پس حفظ و صیانت از مالکیت سهام شرکت هلدینگ خاورمیانه ( میدکو) به عنوان یک برنامه استراتژیک در سرلوحه کار این شرکت قرار گرفته و تاکنون با انجام تمهیدات لازم از طریق افزایش سرمایه تا مبلغ3650 میلیارد ریال و اخذ تسهیلات بانکی و استفاده از اهرم های مالی توسط شرکت های زیر مجموعه ، نسبت به حفظ درصد سهام خود در میدکو ، توسط شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه جمعا" در حد 28.5 درصد مبادرت ورزیده است .
علاوه بر این شرکت مأموریت دیگری را جهت کسب درآمد و تامین هزینه های جاری و نیز حفظ منافع سهامداران خود با بکارگیری منابع آزاد در سایر فعالیت های اقتصادی مانند سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر و امور بازرگانی ، دنبال می نماید .
  همچنین در طول زمان و با کسب تجارب ارزنده ، شرکت ، طرح هائی را در زمینه تولید فلزات با ارزش و با مصارف خاص  ( که عمدتا" مواد اولیه آن در کشور به وفور یافت می شود ) را مورد مطالعه و بررسی قرارداده و سرمایه گذاری در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده است .