تاریخچه شرکت

با در نظر گرفتن اهداف مندرج در چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و نیز موفقیت ممتاز بخش معادن در کشور ،شرکت مبنای خاورمیانه ( سهامی خاص ) با برنامه ای از پیش تعیین شده و استراتژی مشخص ، در جهت سرمایه گذاری در زمینه پروژه های معدنی  در تاریخ  1385/10/06  تحت شماره  286449  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.با توجه به نقل و انتقال تعدادی از سهام شرکت و تغییر مالکیت سهام در خلال سال های گذشته ، اکنون این شرکت بعنوان یکی از شرکتهای فرعی بانک پاسارگاد که صد در صد سهام آن به گروه مالی پاسارگاد تعلق دارد ، محسوب میگردد .